Internationaal

‘De Groote Wierde’ initieert en ontwikkelt ook zelfstandig projecten.

Een voorbeeld daarvan is het project ‘Sint Maarten Maximaal’.
Dit project dat (samen met andere maatschappelijk betrokken partners) wordt opgezet ten behoeve van jongeren van het eiland Sint Maarten, is inmiddels in een vergevorderd stadium van ontwikkeling.

Op Sint Maarten zelf is inmiddels een breed draagvlak voor de realisatie van het projectvoorstel; in de komende tijd zal nader overlegd worden met de Rijksoverheid m.b.t. de randvoorwaarden en de financiering van het project.

De kern van het project is als volgt:

Op Sint Maarten wonende jongeren worden geselecteerd en gescreend op competenties en vaardigheden. Vervolgens komen zij naar Nederland waar zij voor een gelimiteerde periode zullen wonen in een gecontroleerde en gestructureerde omgeving.

In deze periode krijgen zij (vak-)onderwijs en worden zij tevens geschoold in de methodiek van het jongerenwerk.
Daarna gaan zij terug naar hun eiland waar zij een gegarandeerde baan krijgen in het vak waar ze voor opgeleid zijn en gaan zij vanuit het jongerenwerk aan het werk met leeftijdsgenoten. Ook zijn zij dan verzekerd van zelfstandige huisvesting op het eiland.
Hierdoor worden als ‘risicovol’ bestempelde jongeren door leeftijdsgenoten positief be├»nvloed en krijgt het eiland een economische impuls.

De uitvoering van dit project zal zowel op het eiland Sint Maarten als in Nederland plaatsvinden.