Project Management

De Groote Wierde’ levert een bijdrage aan behoud, ontwikkeling en verbetering van de kwaliteit van de samenleving en kan worden ingezet voor de ontwikkeling en/of het management van sociaal maatschappelijke projecten.

Organisaties zijn geen op zich zelf staande elementen in de samenleving. Zij zijn onlosmakelijk verbonden met klanten en medewerkers en daarmee met de maatschappij als geheel.
Bij projecten binnen een organisatie kan het in onze visie daarom nooit om een ge├»soleerde (‘ivoren toren’) activiteit gaan.
‘De Groote Wierde’ kiest daarom altijd voor een integrale aanpak waarbij alle belanghebbenden betrokken worden en een rol (kunnen) krijgen.

Tevens initieert en ontwikkelt ‘De Groote Wierde’ zelfstandig projecten.

Enkele voorbeelden van onze activiteiten en resultaten:

 • Een project in een plattelandsgemeente waarbij de door jongeren met een licht
  verstandelijke handicap veroorzaakte overlast werd teruggebracht;
 • Een project uitgevoerd voor en met een woningbouwvereniging na grote
  maatschappelijke onrust als gevolg van de huisvesting van een dader van een
  seksueel delict.
  Resultaat van het project was een stabiele situatie in de buurt en een woon- en
  leefsituatie waarmee alle betrokkenen tevreden zijn.
 • Het oprichten van een bureau, gericht op 24-uurs inzet van (interim)
  jeugdhulpverleners in een van de ‘Vogelaarwijken’.
 • De ontwikkeling van een op beleving gerichte vorm van dagbesteding van
  verstandelijk gehandicapten, met als gevolg dat een productgerichte werkvorm
  veranderd werd in een vraaggerichte.
 • Een strategische herori├źntatie van een breed opererende welzijnsinstelling op basis
  van een product-markt matrix en een sterkte/zwakte analyse.
 • Ontwikkeling, implementatie en begeleiding bij de uitvoering van een project van
  organisatieverandering binnen een grote overheidsinstelling.
Top