Uitgangspunten

De visie van De Groote Wierde

De visie van project en interim-management bureau De Groote Wierde kan worden samengevat in: ‘het ondersteunen in de professionele ontwikkeling van mensen en het versterken van organisaties’. Door het ontwikkelen van verbanden en het creëren van perspectief wordt toekomst geboden aan mensen en organisaties. Een voorbeeld van dergelijke projecten zijn de door ‘De Groote Wierde’ ontwikkelde werkgelegenheidsprojecten. Met dergelijke projecten zet ‘De Groote Wierde’ zich actief in voor de samenleving in zijn geheel. Deels door het ontwikkelen en initiëren van sociaal maatschappelijke projecten op commerciële basis, maar ook door interim (project)management waarmee organisaties nieuw elan kunnen krijgen.

In al haar projecten kenmerkt de werkwijze van De Groote Wierde zich door een integrale, praktische, transparante, creatieve en bovenal oplossingsgerichte aanpak.

Wilt u graag meer weten neem dan contact op via het contactformulier of bekijk de voorbeelden van voltooide projecten op deze website.

Eesternieland foto thomas

Bedrijfsnaam ‘De Groote Wierde’

In de bedrijfsnaam ‘De Groote Wierde’ komt het gedachtegoed van De Groote Wierde duidelijk naar voren.
Een wierde is een door mensen opgeworpen heuvel gebruikt in Groningen en Friesland als bescherming tegen de zee. Vanwege het ontbreken van dijken overstroomde het Groningse en Friese platteland met grote regelmaat tijdens hoogwater. Zowel de bewoners als het vee trokken zich terug op de wierde. Deze centrale plek in een gebied was in ten tijde van hoogwater van levensbelang. Doordat de periode van schuilen op de wierde soms van lange duur was werd het vee ook op de wierde geweid. Door deze lange periode van bewoning en begrazing werd de wierdegrond bijzonder vruchtbaar. Na het aanleggen van de dijken was de beschermingsfunctie van de wierden overbodig. De zeer vruchtbare grond werd dan ook veel gebruikt om schrale gronden elders vruchtbaarder te maken.

In de positie van de wierde zit een analogie naar de visie van De Groote Wierde. Het bieden van bescherming op momenten waarop mensen of organisaties het nodig hebben, het creëren van perspectief en het vervolgens doorgaan op eigen kracht.
De keuze van de naam De Groote Wierde heeft nog één belangrijk extra element; de liefde voor het Groningse platteland. De pracht van de natuur, de kracht van de mensen en de nabijheid van de zee.

Top